czepipolární geometrie
enepipolar geometry
frgéométrie f épipolaire
geepipolare Geometrie e
ruэпиполярная геометрия
skepipolárna geometria
cz

epipolární geometrie

metoda zobrazení transformovaných fotogrammetrických obrazových dat, která umožňuje pozorovat obecně pořízené snímky v podobě, kdy vykazují pouze horizontální paralaxy (tedy jako normální případ stereofotogrammetrie)

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále