czpodmínka kolinearity
encondition of colinearity
frcondition f de colinéarité
geBedingung e der Kollinearität
ruусловие коллинеарности
skpodmienka kolinearity
cz

podmínka kolinearity

geometricko-matematický vztah definující středové promítání, při němž snímkový bod, střed promítání a odpovídající předmětový bod leží na jedné přímce

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále