czpodmínka komplanarity
encondition of complanarity
frcondition f de coplanarité
geBedingung e der Komplanarität
ruусловие компланарности
skpodmienka komplanarity
cz

podmínka komplanarity

základní vztah při řešení početní relativní orientace, kdy odpovídající si paprsky ve stereodvojici musí ležet v jedné rovině s fotogrammetrickou základnou

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále