cznáčrt orografických čar
enconfiguration map
frcroquis m de l'ossature du relief
geGeripplinienskizze e
ruорографическая схема
sknáčrt orografických čiar
cz

náčrt orografických čar

mapová skica, zobrazující hlavní orografické prvky reliéfu (hřbetnice, údolnice)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále