czpolotónový obraz
encontinuous-tone image
frimage f en demi-teintes
geHalbtonbild s
ruполутоновое изображение
skpoltónový obraz
cz

polotónový obraz

obraz s různými stupni plynule se měnících tónových hodnot od nejsvětlejších po nejtmavší

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ON 88 0116 Polygrafické názvosloví. Reprodukční fotografie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále