czsíťový negativ, rastrový negativ
enscreened negative
frnégatif m tramé
geRasternegativ s
ruрастровый негатив
skrastrový negatív
cz

síťový negativ, rastrový negativ

negativ, na němž je polotónový obraz předlohy z důvodu tisku převeden pomocí autotypické sítě do množiny stejně odlehlých teček různé velikosti

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále