czstupnicový nátisk
enset of progressive proofs
frépreuves fpl par couleurs combinées
geSkalenandruck r
ruшкальный оттиск
skstupnicový nátlačok
cz

stupnicový nátisk

barevný nátisk prvků mapy z dílčích tiskových forem, při němž jsou zhotovovány samostatné otisky jednotlivých barev a dále jejich postupný barevný soutisk v pořadí, v němž budou tyto barvy tištěny na rychloběžném ofsetovém stroji

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále