cznepřímé připojení
enindirect orientation
frorientation f indirecte
geindirekter Anschluss r
ruкосвенная привязка
sknepriame pripájanie
cz

nepřímé připojení

připojení pořadu na dané nepřístupné geodetické body, které vyžaduje měření a výpočet některých dalších prvků (úhlů, směrů a délek)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále