czorientace pořadu
entraverse orientation
frorientation f de cheminement
geOrientierung e des Zuges, Orientierung e des Polygonzuges
ruориентация хода
skorientácia ťahu
cz

orientace pořadu

začlenění směru zpravidla první a poslední strany pořadu do příslušného souřadnicového systému úhloměrným přístrojem orientovaným na připojovacích bodech podle daného (orientačního) směru

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována