czpředmět měření polohopisu
ensubject of planimetric survey
frobjet m de lever de planimétrie
geLagemessungsobjekt s
ruобъект плановой съёмки
skpredmet merania polohopisu
cz

předmět měření polohopisu

body podrobného bodového pole, hranice pozemků, stavební objekty, dopravní síť a vodstvo, popř. další předměty stanovené příslušným předpisem

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována