czpředmět měření výškopisu
ensubject of altimetric survey
frobjet m de lever d'altimétrie
geHöhenmessungsobjekt s
ruобъект высотной съёмки
skpredmet merania výškopisu
cz

předmět měření výškopisu

výškově určované body polohopisu a terénní body, popř. vrstevnice při použití fotogrammetrie

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále