czpředpis kresby a výpočtu výměr
eninstruction for batch processed draughting (drafting - US) and area computing
frinstructions fpl pour traitement groupé de dessin et de calcul de surfaces automatique
geZeichen- und Flächenberechnungsvorlage e
ruпредписание на вычерчивание и вычисление размеров площадей
skpredpis kresby a výpočtu výmer
cz

předpis kresby a výpočtu výměr

zápis číselných údajů pro zobrazení polohopisného obsahu mapy na automatickém kreslicím stolu a pro výpočet výměr na počítači

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále