czakcidenční písmo
enjobbing type face, display type face
frcaractère m travaux de ville
geAkzidenzschrift e
ruакцидентный шрифт
skakcidenčné písmo
cz

akcidenční písmo

písmo pro sazbu příležitostných tiskovin a titulků; mezi akcidenční písma patří především tučné antikvy, grotesky a veškerá písma psaná a zdobená

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována