czdeleatur
endelete mark
frdeleatur m, à supprimer
geDeleaturzeichen s
ruкорректурный знак“удалить из набора“
skdeleatur
cz

deleatur

korekturní znaménko v sazbě, znamenající příkaz k vypuštění písmene nebo části textu; značí se malým řeckým písmenem théta

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále