czegyptienka
enEgyptian (type design)
frégyptienne f
geEgyptienne e
ruегипетскый шрифт
skegyptienka
cz

egyptienka

latinkové písmo bez výrazného stínování s čtverhrannými serify

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ON 88 0111 Polygrafické názvosloví. Písmo, písmařství a písmolitectví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále