czjemné písmo
enlight face (type design)
frcaractère m maigre
gefeine Schrift e, magere Schrift e
ruсветлый шрифт
skjemné písmo
cz

jemné písmo

písmo, jehož tahy (duktus) jsou tenké a stínování je nevýrazné

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ON 88 0111 Polygrafické názvosloví. Písmo, písmařství a písmolitectví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále