czkorekturní znaménka
encorrection marks
frmarques fpl de correction, signes mpl de correction
geKorrekturzeichen spl
ruкорректурные знаки
skkorektúrne znamienka
cz

korekturní znaménka

normalizované značky a zkratky pro vyznačování jazykových a technických chyb na otisku sazby; jsou uvedeny v ČSN 88 0410 - Korekturní znaménka

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ON 880112 Polygrafické názvosloví. Sazba
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále