czpísmový výplněk
enspace
frespace f (d'un caractère)
geZwischenraum r, Wortzwischenraum r, Spatium s
ruшпация, пробельный элемент
skpísmový výplnok
cz

písmový výplněk

netisknoucí sazební materiál o šířce 1 typografického bodu až čtverčíku a kuželce od 5 do 20 typografických bodů

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována