czrodina písma
entype family
frfamille f de caractères
geSchriftfamilie e
ruгарнитура шрифта
skrodina písma
cz

rodina písma

souhrn písem téhož řezu, zahrnující kromě základního písma i jeho kresebné a vyznačovací verze

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ON 88 0111 Polygrafické názvosloví. Písmo, písmařství a písmolitectví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále