czširoké písmo
enexpanded type
frcaractère m large
gebreite Schrift e, breitlaufende Schrift e
ruширокий шрифт
skširoké písmo
cz

široké písmo

písmo, jehož průměrná šířka přesahuje šířku standardního písma asi o třetinu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ON 88 0111 Polygrafické názvosloví. Písmo, písmařství a písmolitectví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále