czšířka sloupce sazby
encolumn width
frlargeur f du placard
geSpaltenbreite e, Kolumnenbreite e
ruширина колонки
skšírka stĺpca sadzby
cz

šířka sloupce sazby

rozměr sazby určený délkou řádku; vyjadřuje se v cicerech

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 88 0112 České polygrafické názvosloví. Sazba ruční, strojová a fotomechanická
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále