czšířka sloupce sazby
encolumn width
frlargeur f du placard
geSpaltenbreite e, Kolumnenbreite e
ruширина колонки
skšírka stĺpca sadzby
cz

šířka sloupce sazby

rozměr sazby určený délkou řádku; vyjadřuje se v cicerech

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována