czúčaří písma
entype line
fralignement m de lettre
geSchriftlinie e
ruлиния шрифта
skúčarie
cz

účaří písma

základna písmové osnovy, na níž jsou postaveny obrazy písmových znaků

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ON 88 0111 Polygrafické názvosloví. Písmo, písmařství a písmolitectví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále