czúzké písmo
encondensed type
frtypes mpl condensés
geschmale Schrift e
ruузкий шрифт
skúzke písmo
cz

úzké písmo

písmo, jehož průměrná šířka je nejméně o čtvrtinu menší než šířka standardního písma

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována