czzákladní písmo
enbase font
frfonte f de base, police f de base, police f de caractères de base
geGrundschrift e
ruстандартный шрифт
skzákladné písmo
cz

základní písmo

stojaté písmo středního duktu; z jeho kresby se odvozují vyznačovací písma, která společně s ním tvoří rodinu písma

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále