czlineární souřadnicový systém
enlinear coordinate system
frsystème m linéaire des coordonnées
gelineares Koordinatensystem s
ru
sklineárny súradnicový systém
cz

lineární souřadnicový systém

jednorozměrný souřadnicový systém, v němž lineární vzhled tvoří osu

PŘÍKLADY - vzdálenost podél produktovodu; hloubky vychýleného ropného vrtu

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována