czsouřadnicová operace
encoordinate operation
fropération f de coordonnées
geKoordinatenoperation e
ruоперация координат
sksúradnicová operácia
cz

souřadnicová operace

změna souřadnic, založená na jednojednoznačném vztahu jednoho souřadnicového referenčního systému ke druhému

POZNÁMKA - nadtyp transformace souřadnic a konverze souřadnic

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována