cztechnické datum, místní datum
enengineering datum, local datum
frpoint m de référence local
getechnisches Datum s, lokales Datum s
ru
sktechnický dátum
cz

technické datum, místní datum

datum popisující vztah souřadnicového systému k místní referenci

POZNÁMKA - technické datum nezahrnuje ani geodetické, ani výškové datum

PŘÍKLAD - systém identifikující relativní polohy v okruhu několika málo kilometrů kolem referenčního bodu

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 19111 Geografická informace – Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována