cztechnický souřadnicový referenční systém
enengineering coordinate reference system
frsystème m de référence local des coordonnées
getechnisches Referenzkoordinatensystem s
ru
sktechnický súradnicový referenčný systém
cz

technický souřadnicový referenční systém

souřadnicový referenční systém založený na technickém datu

PŘÍKLADY - místní technické a architektonické mříže; lokální souřadnicový referenční systém plavidla nebo obíhající kosmické lodi

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována