czzobrazovací souřadnicový referenční systém
enprojected coordinate reference system
frréférentiel m de projection de coordonnées
geAbbildungskoordinatenreferenzsystem r
ru
skzobrazovací súradnicový referenčný systém
cz

zobrazovací souřadnicový referenční systém

souřadnicový referenční systém odvozený z dvojrozměrného geodetického souřadnicového referenčního systému s použitím kartografického zobrazení

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována