czzploštění
enflattening
fraplatissement m
geAbplattung e
ruуплощение
sksploštenie
cz

zploštění

poměr rozdílu mezi hlavní polosou (a) a vedlejší poloosou (b) elipsoidu ku hlavní poloose f = (a - b)/a

POZNÁMKA - někdy se místo toho udává inverzní zploštění 1/f = a/(a - b); 1/f je rovněž známo jako reciproké zploštění

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována