czdatový typ
endatatype
frtype m de données
geDatentyp s
ruтип данных
skúdajový typ
cz

datový typ

specifikace domény hodnot s operacemi přípustnými na hodnotách v této doméně

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována