czfilmový pozitiv
enfilm positive
frfilm positif m
geFilmpositiv s
ruпленочный позитив
skfilmový pozitív
cz

filmový pozitiv

pozitivní fotografický obraz předlohy na filmu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována