czgrafické (zobrazovací) prvky
engraphical symbols, graphic symbols (US)
fréléments mpl graphiques
gegrafische Elemente spl, grafische Ausdrucksmittels spl
ruграфические элементы
skgrafické (zobrazovacie) prvky
cz

grafické (zobrazovací) prvky

základní grafické prvky, z nichž jsou sestavovány kartografické znaky (tečka, čára, plocha)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále