czkartografické pojetí
encartographic conception
frconception f cartographique
gekartografische Grundanschauung e
ruкартографическая концепция
skzákladné kartografické poňatie
cz

kartografické pojetí

základní představa o kartografickém znázornění jevů nebo předmětů

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována