czpaperback
enpaperback
frlivre m broché, paperback, livre m de poche
gePapiereinband r, Taschenbuch s
ruкнига карманного формата
skpaperback
cz

paperback

lepená knižní brožura v papírové obálce, jejíž rozměr přesahuje formát knižního bloku

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ON 88 0127 Polygrafické názvosloví. Knihařství
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále