czpapírovina
enpaper stoff
frpâte f à papier
gePapierstoff r
ruбумажная масса
skpapierovina
cz

papírovina

směs pro výrobu papíru, kartonu nebo lepenky, sestávající ze splstěných vláken, plnidel, klížidel a vody

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 88 0124 České polygrafické názvosloví. Tiskové papíry
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále