czperspektivní pohled
enperspective view
frvue f perspective
gezentralperspektivische Ansicht e
ruперспективное изображение
skperspektívny nákres
cz

perspektivní pohled

zobrazení trojrozměrných předmětů do roviny pomocí středového promítání

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále