czpopisování mapy
enmap lettering
frplacement m (des écritures), positionnement m (des écritures)
geBeschriften s der Karte
ruнанесение надписей на карту
skpopisovanie mapy
cz

popisování mapy

ruční nebo mechanické provádění mapového popisu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále