czretušovací prostředek
enretouching medium
frliquide m à retouche
geRetuschiermittel s
ruсредство для ретуши
skretušovací prostriedok
cz

retušovací prostředek

speciální barva, lak nebo tuš, používaná při ručním vykrývání vad retuší na fotografických negativech nebo pozitivech

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále