czsíťovaná plocha, rastrovaná plocha
enscreened area
frtramé m
gegerasterte Fläche e
ruрастрированная поверхность
skrastrovaná plocha
cz

síťovaná plocha, rastrovaná plocha

barevná nebo nebarevná plocha, na níž tón barvy je vyjádřen pomocí kopírovací sítě (rastru)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále