czvojenská perspektiva
enisometric view
frperspective f militaire
geMilitärperspektive e, isometrische Perspektive e
ruперспектива пешехода
skvojenská perspektíva
cz

vojenská perspektiva

trojrozměrný axonometrický průmět do roviny, kde osy x a y svírají úhel 90°, kdežto výška se nanáší na šikmou osu; všechny vzdálenosti se nanášejí isometricky, tj. ve stejném měřítku

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále