czvýrobní časový plán
enproduction control schedule
frprogramme f directeur de production
geFertigungsplan r
ruпроизводственный календарный план
skvýrobný časový plán
cz

výrobní časový plán

časový harmonogram průběhu výroby současně probíhajících zakázek, zahrnující jejich zpracování od přípravných prací až po dokončení a předání k distribuci

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále