czkvantifikační tečky
enquantitative symbols
frsymbole m quantitatif
geMengenpunkte rpl
ruколичественные точки
skkvantifikačné bodky
cz

kvantifikační tečky

kartografické značky (tečky) určité velikosti, které na tematické mapě vyjadřují jednotky kvantity zobrazovaného jevu (např. jedna tečka o stanoveném průměru představuje hodnotu 100 obyvatel)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále