czofsetový tiskař
enlithographic printer
frconducteur m de machine offset
geOffsetdrucker r
ruпечатник на офсетной машине
skofsetový tlačiar
cz

ofsetový tiskař

odborný (vyučený) pracovník, provádějící tisk na ofsetovém tiskovém stroji

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále