cztabulka mapových značek
encharacteristic sheet
frtableau m de signes conventionnels
geKartenzeichentafel e
ruтаблица условныx знаков
sktabul'ka mapových znakov
cz

tabulka mapových značek

přehledně uspořádaná a na samostatném listu nebo archu vytištěná sestava mapových značek použitých pro určité mapové dílo nebo pro soubor map, doplněná vysvětlivkami

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále