cztisk z hloubky
engravure printing, intaglio printing
frimpression f en taille-douce, héliogravure f, hélio f
geTiefdruck r
ruглубокая печать
sktlač z hĺbky
cz

tisk z hloubky

technika tisku, při níž tisknoucí prvky jsou zahloubeny do povrchu tiskové formy; příkladem je mědirytina, dřevoryt nebo hlubotisk

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále