czčárová značka
enline symbol
frsymbole m linéaire
geLinienzeichen s, Objektlinie e
ruлинейный знак
skčiarová značka
cz

čárová značka

kartografický znak (značka), který vyjadřuje předměty a jevy čárové povahy; používá se i k vyjádření obrysu nebo hranic objektu, pokud jej lze vyjádřit v měřítku mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále