czmechanické zvětšování
enmechanical enlargement
fragrandissement m au moyen d'un pantographe
gemechanisches Vergrößern s
ruмеханическое увеличение
skmechanické zväčšovanie
cz

mechanické zvětšování

zvětšení měřítka přebírané předlohy do měřítka sestavované mapy překreslením pomocí mechanického zařízení, např. pantografu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále