cznové vydání
ennew edition
frnouvelle édition f
geKartenneuausgabe e
ruновое издание
sknové vydanie
cz

nové vydání

vydání kartografického díla, které oproti předchozímu vydání bylo doplněno nebo jinak upraveno

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále